แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว !

เนื่องจากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วท.สตูล กำลังปรับปรุงระบบปฎิบัติการเครื่องแม่ข่าย

ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ของวิทยาลัยได้ชั่วคราว

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ทีนี้