ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
การเลือกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
การ Setup และการ FDISk
การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
ระบบเครือข่าย
การติดตั้งระบบเครือข่าย
โปรแกรมยูทิลิตี้ (Utilities Program)
    << BLACK     5   >> NEXT
บทที่ 1 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
ต่อมามีสุภาพสตรีซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อว่า เอดา ออกุสตา (Ada Augusta) เป็นผู้ที่เข้าใจ หลักการทำงานของเครื่องที่ ชาร์ล แบบเบจสร้างขึ้นเป็นอย่างดี ได้เขียนวิธีการใช้เครื่องนี้เพื่อแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์โดยได้ค้นพบว่าสามารถนำชุดบัตรเจาะรูที่บรรจุคำสั่งมาใช้ซ้ำได้เมื่อเราต้องการกระทำ ชุดคำสั่งนั้นซ้ำอีก ซึ่งหลักการดังกล่าวเข้ากับลักษณะการวนลูป (loop) และการใช้รูทีนย่อย (subroutine)นั่นเอง ดังนั้นเอดาออกุสตาจึงได้รับยกย่องว่าเป็นโปรแกรมเมอร์(Programmer)คนแรก ของโลก
-ค.ศ.1882ดร.เฮอร์แมนฮอลเลอริช(Dr.HermanHollerith)ชาวอเมริกันได้ประดิษฐ์เครื่องประมวลผลทางสถิติซึ่งใช้กับบัตรเจาะรูในการเก็บข้อมูลและต่อมาเครื่องนี้ก็ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และได้นำมาใช้ในการประมวลผลข้อมูลในการสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ 1890 บัตรที่ ดร.เฮอร์แมน ฮอลเลอริช คิดขึ้นนี้ เรียกว่าบัตรฮอลเลอริช หรือบัตรเจาะรู หรือบัตร 80 คอลัมน์

รูป : เครื่องเจาะบัตร

- ค.ศ. 1944 ดร.เฮาเวิร์ด เอเคน (Dr. Howord Aiken) ได้ร่วมกับวิศวกรของบริษัทไอบีเอ็ม จำกัด ได้สร้างเครื่องคำนวณแบบที่ แบบเบจ เคยใฝ่ฝันไว้เป็นผลสำเร็จให้ชื่อว่า Automatic Controlled Calculator ( ASCC ) หรือ Mark I เป็นเครื่องขนาดใหญ่มากทำงานเสียงดัง อย่างไรก็ตาม MarkIยังไม่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แท้จริงเป็นเพียงเครื่องคิดเลขไฟฟ้าหรือเครื่องคำนวณ อัตโนมัติเครื่องแรกของโลก
- ค.ศ. 1942 -1946 จอห์น มอชลี( John Mauchly ) และเปรสเปอร์ เอคเคิร์ท ( Presper Eckert)ได้ร่วมกันสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกมีชื่อว่า ENIAC ( Electronic Numerical Integer and Calculator) เป็นเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกที่ใช้หลอดสูญญากาศ
- ค.ศ.1945 ดร.จอห์น ฟอน นิวแมนน์ (Dr.John Von Neumann) ได้สร้างเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บคำสั่งและข้อมูลทั้งหมดไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง จากแนวความคิดของนิวแมนน์ เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นมีชื่อว่า EDVAC (Electronic Discrete VariableAutomatic Computer) และต่อมาในปี ค.ศ. 1952 ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษได้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์คล้ายกับ EDVAC โดยให้ชื่อว่า EDASC (Electronic Delayde Storage Automatic Computer) ซึ่งอาจถือได้ว่าเครื่อง EDVAC และ EDSAC เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก