1

ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผุ้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสตูล สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล 10 มกราคม 2563 ในการนี้ นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการท่องเที่ยว และการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคสตูล