>>
ข่าวสาร
รายละเอียดข่าว วันที่
  สรุปรายงานผล การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๑๑ “สโตยเกมส์”   คลิ๊กเข้าดูรายละเอียด
02/07/2556
  คำกล่าวรายงานพิธีปิด การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๑๑ “สโตยเกมส์” วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดย นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล   คลิ๊กเข้าดูรายละเอียด
02/07/2556
  คำกล่าวพิธีปิด การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๑๑ “สโตยเกมส์” วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดย นายประเสริฐ ชูแสง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้   คลิ๊กเข้าดูรายละเอียด
02/07/2556
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์    คลิ๊กเข้าดูรายละเอียด
22/06/2556
   กำหนดการพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคใต้ ครั้งที่ ๑๑ “สโตยเกมส์” วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬารัชกิจประการ อ.เมือง จ.สตูล   คลิ๊กเข้าดูรายละเอียด
14/06/2556

1 2
Untitled Document

จำนวนผูเข้าชมเว็บ  16,258  คน