หน้าแรก

director2

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่ให้ความไว้วางใจวิทยาลัยเทคนิคสตูล ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ขอขอบใจนักเรียนนักศึกษาทุกคนที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของวิทยาลัยฯ อยู่ใน โอวาทของทุกคน เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ วิทยาลัยฯ ภาคภูมิใจ

นายวิเชียร บุญเตี่ยว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More